Inleiding

Sweet Supply B.V. (hierna ook: 'wij' of 'ons') streeft er naar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Daarom willen wij transparant zijn over de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaang met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website (hierna ook: 'je', 'jij' of 'jou'). In de Privacy Reglement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat de Sweet Supply de 'Telecommunicatiewet' zal naleven. Dit Pravacy Reglement is niet van toepassing op websites of diensten van derden. 

Naam en contactgegevens

Sweet Supply B.V. 
Regentessenlaan 22
3233 DJ te Oostvoorne
Telefoonnummer: 06-29590693
E-mailadres:[email protected]

Sweetsupply

Sweetsupply biedt consumenten de mogelijkheid om online producten voor zichzelf of voor een ander te bestellen en thuis- of op een ander adres te laten bezorgen. Adressering vindt plaats door invulling van het bezorgadres. 

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, zowel direct als indirect, (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gestelde) persoonsgegevens veramelen en vastleggen. 

Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer de contactegegevens van de afzender, de contactgegevens van de geadresseerde, het e-mailadres van de afzender, de rekening/creditcard gegevens van de afzender, het IP-adres van de gebruiker. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerweijs nodig is om producten en diensten uit te kunnen voeren en/ of voor de hier beschreven doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Voor de afhendling van het betalingsverkeer werken wij samen met 1 'payment service provider'(PSP). Deze PSP verwerkt ook persoonsgegevens, waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Op verzoek kunnen wij informatie van deze PSP verschaffen. 

De verwerking van persoonsgegevens door Sweet Supply heeft een aantal doelen

 • de uitvoering van de opdracht om snoep en chocolade te (laten) bezorgen en te (laten) betalen,
 • de optimalisatie van de klantenservice, 
 • marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van gebruikers van kortingen en of acties 

Ter optimalisatie van de websites en diensten van Sweet Supply worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt. Tevens gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen. 

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend met toestemming voor marketingdoeleinden. Indien je geen prijs stelt op (direct) marketing, kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van de link 'uitschrijven' of 'afmelden' in de mailings die je van ons ontvangt. 

Cookies 

Wij maken gebruik van functionele, communicatieve, analytische en overige cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesse van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. 

Sweet Supply kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden: 

 • het gebruik van haar website analyseren/ optimaliseren
 • meer gebruikersgerichte informatie op haar website te plaatsen
 • het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van serivice-informatie
 • het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de producten van Sweet Supply

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstelingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtworden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Sweet Supply. 

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derder, met uitzondering van:

 • instellingen die betrokken zijn bij de financiële afhandeling van de betalingen, zoals PSP's
 • aan door ons ingeschakelde derden in het kader van marketing, productie en uitvoering van de producten en diensten van Sweet Supply
 • aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn
 • aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van jou/ de betrokkene
 • aan derder indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou/ de betrokkene of onze rechten te beschermen
Beveilging
Sweet Supply zal passende organisatorische en technische maatregelen treffer ter beveliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. De beveiliging van de betaalschermen en het afrekenen van Sweet Supply producten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste (betaal-) informatie is strafbaar. Misbruik van de Sweet Supply website een betaalmethoden wordt gemeld aan de betreffende autoriteiten, alsmede, indien relevant, aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel. 
Wijzigingen of verwijdering van gegevens
Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van je persoonsgegevens kan je een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. In het kader van een inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment van ontvangst van de betaling van voornoemd bedrag. 
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verewrking en/ of bescherming van je persoonsgegevens door Sweet Supply dan kan je contact met ons opnemen via de klantenservice. 
Wijzigingen van het Privacy Reglement
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent ban deze wijizingen. 
AGE VERIFICATION
You must be older than 18 years old to enter this page.